Mon Aug 15 2016
Copied to clipboard! Copy reply
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94

			/* Video slides
				------------------------------------------ */

			$slides = $('.slide')
			$slidesParent = $('#slides')
			var pxToSlide, index = 0
			$('#videoslides').css({width: (window.innerWidth * 3) + 'px'})
			$('#slider-dots').css({width: window.innerWidth + 'px'})

			$slides.css({width: window.innerWidth+'px'})
			$('a.nav-arrow:last-of-type').css({
				left: (window.innerWidth -65) + 'px'
			})

			// Adjusts width of some elements on browser resize
			window.addEventListener('resize', function() {
				// slides margin-left - width of a slide
				// easy way out for now - just reset slider
				$('#slides').css({'margin-left': '0px'}); index = 0

				$slides.css({width: window.innerWidth+'px'});
				$('a.nav-arrow:last-of-type').css({
					left: (window.innerWidth - 65) + 'px'
				})

				$('#slider-dots').css({width: window.innerWidth + 'px'})
			})


			// When < and > are clicked
			$('#videoslides a.nav-arrow').click(function(e) {
				e.preventDefault()

				var direction = $(this).data('direction') == 'next' ? 'next' : 'previous'
				var oldIndex = index

				if (direction == 'next') {
					// if there are no next slides (we're on the last index)
					// next slide becomes the first (index 0)
					if (index + 1 > $slides.length-1) {
						index = 0
					} else {
						index = index + 1
					}
				} else {
					// If there's no previous slide (we are on index 0),
					// the next slide becomes the last
					if (index <= 0) {
						index = $slides.length - 1 // minus one since $slides.length starts count at 1
					} else {
						index = index - 1
					}
				}
				slideTo(oldIndex, index)
			})


			// When the slider navigation circles are clicked
			$('#slider-dots a').click(function(e) {
				e.preventDefault()
				var from = $(this).parent().find('.current-slide').index()
				var to = $(this).index()
				slideTo(from , to)
			})

			function slideTo(oldIndex, newIndex) {
				var diff, operator

				if (oldIndex < newIndex) {
					// next slide
					diff = newIndex - oldIndex
					pxToSlide = diff * window.innerWidth
					operator = '-='
				} else {
					// prev slide
					diff = oldIndex - newIndex
					pxToSlide = diff * window.innerWidth
					operator = '+='
				}

				$slidesParent.animate({
					'margin-left': operator + pxToSlide
				}, 1000, function() {

				})
					// Activate corresponding dot
					$('#slider-dots')
						.find('.current-slide')
						.removeClass('current-slide')
						.end()
						.find('a').eq(newIndex)
						.addClass('current-slide')
			}